Nowa oferta warsztatowa 2018/2019

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA W GDYNI

ZAPRASZA

NOWA OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK 2018/2019

Przypominamy Państwu,  że   obowiązuje system zapisów przez Internet ( biuro@klanza.pl) na wszystkie warsztaty Centrum Szkoleniowego KLANZA w Gdyni. To umożliwia zapisywanie się na warsztaty o dowolnej, dogodnej dla Was porze i uchroni przed koniecznością korzystania z telefonu. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązanie są dla Państwa dużym ułatwieniem!

W e-mailu prosimy o podanie:

Imię i Nazwisko

adres e-mail

nr telefonu

miejsca i daty urodzenia

przedmiot nauczania

miejsce pracy

tytuł warsztatów

dane do faktury (w przypadku placówki NIP)

Opłaty za warsztaty przyjmujemy WYŁĄCZNIE PRZELEWEM najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów i po uprzednim potwierdzeniu !

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach konieczne jest zgłoszenie tego faktu organizatorowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem warsztatów na adres mailowy: biuro@klanza.pl
Rezygnacje przesłane w terminie krótszym niż 14 dni nie będą uwzględniane.

_______________________________Wrzesień 2018_______________________

Tytuł warsztatów: KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA! cz. jesień zima ( cz.  II wiosna, lato 9 marca 2019)

termin: 22 września 2018

początek warsztatów godz. 8.30-16.00

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Katarzyna Makarewicz trener PSPiA KLANZA Łódź

W co się bawić z dwu i trzy i czterolatkami? Jak przygotować młodsze dzieci do występów i akademii? W jaki sposób muzykować, malować i tworzyć z maluchami? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorki programu. Pomysły zaczerpnięte w programie, to nowy materiał, który powstał w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie piętnastoletniej pracy z małymi dziećmi na zajęciach umuzykalniających w żłobkach i przedszkolach. W programie: ciekawe i łatwe tańce, układy ruchowe, przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek dla dzieci; tworzenie bardzo prostych a efektywnych prac plastycznych i technicznych dla maluchów.

Program tej części skoncentrowany jest wokół tematyki jesienno-zimowej. Część (wiosna-lato) zaprezentujemy w kolejnym roku kalendarzowym. Części są niezależne.

cena: 150 zł

miejsce: Gdynia ul. Kapitańska 37 Gdyńska Szkoła Społeczna

________________________________________________

Tytuł warsztatów:  Z CYKLU ” CZWARTKI Z KLANZĄ” PEDAGOGIKA ZABAWY ZARYS METOD AKTYWIZUJĄCYCH

termin: 27 września 2018

początek warsztatów godz.   ( czwartek)

początek warsztatów godz. 16.30-20  ( czwartek)

przewidywany czas trwania warsztatów 5 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Małgorzata Miechowska trener PSPiA KLANZA Gdynia

Warsztaty przybliżają w zarysie główne założenia pedagogiki zabawy. W  formie warsztatowej uczestnicy doświadczają działań bez rywalizacji i
oceniania. W programie warsztatów znajdują się tańce i zabawy integracyjne, zabawy z chustą, ale także działania kładące nacisk na dydaktyczną wartość zabawy.

cena: 65 zł

Miejsce warsztatów: Gdynia

_______________________________Październik 2018_____________

Tytuł warsztatów: MUZYKA ETNICZNA W ZABAWACH DLA DZIECI

termin: 6-7  października 2018

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

godz. 9.00-  12.30 ( niedziela)

przewidywany czas trwania warsztatów 15 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Małgorzata Sikora trener PSPiA KLANZA Poznań

Celem warsztatów jest przybliżenie poprzez muzykę tradycji, obrzędowości i klimatu indiańskich, afrykańskich i azjatyckich(Indie, Chiny) grup etnicznych. Uczestnicy podczas szkolenia oprócz nauki tradycyjnych tańców i zabaw, wykonają charakterystyczną dla tych grup biżuterię, zabawki i elementy strojów. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic oraz studentów, którzy szukają inspiracji do pracy z dzieckiem

cena: 165 zł

miejsce: Gdynia

________________________________________

Tytuł warsztatów:  Z CYKLU ” CZWARTKI Z KLANZĄ”  MÓZG W PRACY I RELAKSIE  NOWOŚĆ!!!

termin: 11 października 2018

początek warsztatów godz. 16.30-20  ( czwartek)

przewidywany czas trwania warsztatów 5 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Mirosława Sakłak neurodydaktyk, Małgorzata Miechowska trener PSPiA KLANZA Gdynia

Dla kogo: Dla nauczycieli pracujących z różnymi grupami wiekowymi, szczególnie  z dziećmi i młodzieżą, z zaburzeniami emocjonalnymi: zahamowanym psychoruchowo, nerwicowym, obojętnym uczuciowo, nadpobudliwym i agresywnym.Cel: zwrócenie uwagi nauczycieli i wychowawców na rolę relaksacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej wzbogacenie warsztatu pracy o nowe techniki, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne.W programie warsztatów: Elementy treningu relaksacyjnego. Ćwiczenia oddechowe, medytacja, pozycje ciała, uwolnij umysł, regeneracja i nabór sił, tańce i rytm jako  sposob na uzyskanie harmonii ciała i umysłu.

cena: 90 zł

Miejsce warsztatów: Gdynia

_______________________________________

Tytuł warsztatów: MATEMATYKA MALUCHA. MALUCH BADACZ

termin:  13 października  2018

początek warsztatów  9.00-18.00 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Katarzyna Mieloszyńska trener  PSPiA KLANZA Gdynia

Warsztat 12 godzinny przeznaczony dla nauczycieli pracujących ze starszymi przedszkolakami i uczniami młodszych klas szkoły podstawowej. Prezentuje metody i sposoby ?zabawy matematyką?, które można wykorzystać w pracy z grupą. Zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, udoskonalają umiejętności liczenia. Warsztat obejmuje atrakcyjne gry i ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Część zajęć przeznaczona jest na prezentację prostych ćwiczeń chemiczno-fizycznych, które można pokazać w grupie przedszkolnej i w klasie. Prezentowane eksperymenty ukazują prawa rządzące ciepłem, powietrzem, światłem, elektrycznością, wodą i zjawiskami magnetycznymi. Porozmawiamy również o zjawiskach pogodowych i zależnościach występowania tych zjawisk. Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymują materiały, w wersji papierowej, z opisem wszystkich zadań.

cena: 135 zł

miejsce:
Gdyńska Szkoła Społeczna
Ul. Kapitańska 37
Gdynia Stocznia

_______________________________

Tytuł warsztatów: ZIELONE OKULARY- PEDAGOGIKA ZABAWY W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

termin: 20  października 2018

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Sylwia Reichel trener PSPiA KLANZA Poznań

Warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, pasjonatów przyrody, studentów kierunków pedagogicznych i przyrodniczych, rodziców oraz wszystkich
pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie warsztatów oprócz 10 autorskich piosenek
o tematyce przyrodni
czej / umieszczonych na płycie CD /, znajdują się także zabawy ruchowe, działania plastyczne oraz
doświadczenia wyjaśniające dzieciom niektóre zjawiska przyrodnicze. Teksty piosenek pomagają zrozumieć niektóre zjawiska
przyrodnicze m.in. obieg wody w przy
rodzie, segregację śmieci, zjawiska pogodowe i tp. Uczestnicy szkolenia nabędą
umiejętności wprowadzenia swoich dzieci, uczniów czy podopiecznych w fascynujący świat przyrody przez zabawę, ruch, taniec

i muzykę

cena: 165 zł ( w tym CD -audio i książeczka)

miejsce: Gdynia

______________________________________

Tytuł warsztatów: Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /warsztaty gościnne/

termin: 20  października 2018

początek warsztatów godz. 9.00-14.00 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 6 godzin dydaktycznych

Prowadzące:  mgr Magdalena Wasilewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, współautorka książek dla dzieci ”Grafomotoryka dla smyka” oraz „Odkrywamy świat od najmłodszych lat”.
mgr Katarzyna Weręgowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, instruktor orgiami III stopnia.

Cele szkolenia:
– poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce
– kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii
– rozwijanie poczucia więzi grupowej
– rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
– kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniamentu podczas słuchania muzyki 

Tematyka:
– 20 zabaw muzyczno-ruchowych do wykorzystania na zajęciach i lekcjach
– proste tańce z wykorzystaniem prostych instrumentów.

cena: 150 zł

miejsce: Gdynia

___________________________________________________

Tytuł warsztatów:  Z CYKLU ” CZWARTKI Z KLANZĄ”   MŁODY ODKRYWCA NOWOŚĆ!!!

termin: 25 października 2018

początek warsztatów godz. 16.30-20  ( czwartek)

przewidywany czas trwania warsztatów 5 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Katarzyna Mieloszyńska trener PSPiA KLANZA Gdynia

Warsztaty  przeznaczone dla nauczycieli pracujących ze starszymi przedszkolakami i uczniami młodszych klas szkoły podstawowej oraz studentów .  W czasie zajęć prezentowane będą proste eksperymenty, doświadczenia i zabawy na poznawanie właściwości powietrza i wody .Będziemy bezpiecznie eksperymentować by później w sali przedszkolnej i lekcyjnej pomóc wychowankom poznawać otaczający świat i rozbudzać ciekawość poznawczą. Zapraszamy.

cena: 65 zł

Miejsce warsztatów: Gdynia

_________________________________

Tytuł warsztatów:  OD ZMYSŁU DO UMYSŁU – TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W EDUKACJI

termin: 27 października 2018

początek warsztatów  9.00-16.30 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadzące: Mirosława Sakłak- neurodydaktyk, trener, Małgorzata Miechowska- arteterapeuta, terner

Trening twórczości i kreatywności „Od zmysłu do umysłu” Szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół,przedszkoli, psychologów, pedagogów, wychowawców świetlic. To warsztaty  umiejętności osobistych umożliwiających rozwój szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych.W programie warsztatów:Ćwiczenia integrujące grupę Ćwiczenia rozwijające zdolności twórczego myślenia Twórcza ekspresja Elementy treningu relaksacyjnego Zasady ułatwiające twórcze myślenie Klimaty kreatywności Gry rozwijające kreatywność Elementy neurodydaktyki w edukacji. Pokaz metody Biofeedback. Ćwiczenia rozwijające samowiedzę i samooceną

cena: 150 zł

miejsce: Gdynia

____________________________listopad 2018________________

Tytuł warsztatów:  Z CYKLU ” CZWARTKI Z KLANZĄ”  TYM RAZEM TANECZNIE  WYBRANE TAŃCE I ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE „TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ”

termin: 8 listopada 2018

początek warsztatów godz. 16.30-20  ( czwartek)

przewidywany czas trwania warsztatów 5 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Małgorzata Miechowska trener i lider sekcji tanecznej PSPiA KLANZA Gdynia

Tańce zawarte w warsztatach swoją treścią i charakterem wprowadzają nas w różne nastroje. Ciekawe aranżacje utworów oddają charakter tańców, a ich melodie pozwalają na stworzenie odpowiedniego klimatu.

Zabawy i piosenki: na powitanie, na zapoznanie, na zakończenie zajęć. Mam nadzieję, że te proste formy muzyczno-ruchowe ułatwią Państwu pierwszy kontakt z grupą oraz stworzą miłą atmosferę

cena: 65 zł (możliwość zakupu CD z książeczką 27 ZŁ)

Miejsce warsztatów: Gdynia

_____________________________________

Tytuł warsztatów: KOLOROWA EDUKACJA.Alternatywne wykorzystanie chusty animacyjnej w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym i starszych dzieci przedszkolnych.

termin: 10 listopada 2018

początek warsztatów  9.00-18.00 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 12 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Beata Kącicka  Katarzyna Mieloszyńska  trenerki  PSPiA KLANZA Gdynia

Warsztat pozwala na kreatywne odniesienie się do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Za pomocą chusty animacyjne tworzy odmienną przestrzeń od codziennej w lekcyjnych ławkach. Pozwoli metodami pedagogiki poprowadzić niejedną lekcję w szkole lub zajęcia w przedszkolu dając ciekawe inspiracje, pomysły. Jest doskonałym odniesieniem do hasła:

POWIEDZ MI A ZAPOMNĘ

POKAŻ A ZAPAMIĘTAM

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM.

Jest również kontynuacją idei pedagogiki zabawy, dzięki temu warsztatowi zintegrujecie grupę, niecodziennie przeprowadzicie nie jeden sprawdzian, rozochocicie dzieci do nauki.

Uczestniczy otrzymują szczegółowy opis warsztatu w formie papierowej.

cena: 150 ZŁ

miejsce: Gdynia


______________________________________ 

Tytuł warsztatów: DZIECIAKI NA SCENĘ- MAMY PRZEDSTAWIENIE CZYLI ZABAWY W TEATR ORAZ CZARODZIEJSKIE MASAŻYKI, ZABAWNE WIERSZYKI I MAGICZNE… DYKTANDA GRAFICZNE  NOWOŚĆ!!!

termin: 17-18 listopada 2018

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

godz. 9.00-  12.30 ( niedziela)

przewidywany czas trwania warsztatów 15 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Irena Kalinowska trener PSPiA KLANZA Wrocław

Podczas warsztatu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o nowe sposoby budowania przedstawienia z udziałem dzieci, rozwijania ich wyobraźni, umiejętności w zakresie ćwiczenia pamięci, odgrywania ról, recytacji, ruchu scenicznego, a przede wszystkim budowania postawy otwartości i odwagi w realizowaniu zamierzonego celu poprzez dążenie do sukcesu. Podczas szkolenia zostaną wykorzystane zabawy parateatralne, uczestnicy przygotują wspólnie rekwizyty i dekoracje sceniczne, a następnie odegrają spektakl wg scenariusza przygotowanego przez autorki warsztatu – p. Małgorzatę Mirowską oraz p. Irenę Kalinowską. Warsztaty będą przeplatane wesołymi formami masażu dziecięcego. Uczestnicy poznają również wesołe wierszyki i ciekawe formy przeprowadzenia dyktand graficznych dla najmłodszych.

cena: 165 zł

miejsce: Gdynia

______________________________

Tytuł warsztatów: NASTROJOWE BRZMIENIA CELTYCKIEJ HARFY

termin: 24-25 listopada 2018

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

godz. 9.00-  12.30 ( niedziela)

przewidywany czas trwania warsztatów 15 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Małgorzata Sikora trener PSPiA KLANZA Poznań

Warsztaty mają na celu przybliżenie tradycji celtyckich, poprzez taniec oraz zabawy plastyczne wpisane w celtyckie „Koło Roku”. Program szkolenia zawiera naukę 14 tańców, układów i zabaw ruchowych. Towarzyszą im proste działania plastyczne min. wyrób biżuterii, ozdób i dekoracji. Propozycje można wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podczas spotkań integracyjnych z rodzicami, dziadkami oraz w trakcie integracyjnych zabaw plenerowych. Zapraszamy wszystkich, którzy choć na chwilę chcą przenieść się w świat znaków i symboli oraz poznać bogate tradycje „Wiecznie Zielonej Wysp

cena: 165 zł

miejsce: Gdynia

 

____________________________grudzień 2018______________

Tytuł warsztatów:W NIEZWYKŁYM ŚWIECIE MUZYKI FILMOWEJ CZ.I i CZ.II  NOWOŚĆ!!!

termin:  8-9 grudnia 2018

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

godz. 9.00-  12.30 ( niedziela)

przewidywany czas trwania warsztatów ok 15 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Anna Jendryka trener PSPiA KLANZA Poznań

Muzyka filmowa – świat stworzony przez wybitnych kompozytorów, grany przez najlepsze orkiestry, wymykający się prostym klasyfikacjom i podziałom na style czy gatunki muzyczne, stanowi fantastyczny materiał do pracy z dzieckiem. To co zachwyca szczególnie, to ogromne bogactwo form i dźwięków, niebywała różnorodność, siła przekazu i ładunek emocji jaki niesie. Dzięki wybranym tematom filmowym rozpoczynamy wędrówkę w czasie i przestrzeni, ulegając magii jaka im towarzyszy. Na warsztatach będziemy bawić się przy muzyce filmowej, tworzyć proste układy choreograficzne, opowieści muzyczne do znanych tematów autorstwa wybitnych kompozytorów takich jak : Hans Zimmer, Ennio Morricone, Michał Lorenc czy Vangelis. Dzięki połączeniu przepięknych motywów muzycznych z barwnymi rekwizytami i ruchem, powstają efektowne, widowiskowe choreografie, które z jednej strony zaskakują i poruszają widza, a z drugiej stanowią silne przeżycie dla samych wykonawców. Moc tej muzyki i jej niezwykłe brzmienia sprawiają, że nawet najprostsze pomysły zyskują artystyczny przekaz i głębię.

Koszt: 165 zł

Miejsce : Gdynia

_____________________________________

Tytuł warsztatów:  Z CYKLU ” CZWARTKI Z KLANZĄ” ŚWIĄTECZNIE I BAJECZNIE

termin: 13 grudnia 2018

początek warsztatów godz. 17-19  ( czwartek)

przewidywany czas trwania warsztatów 2 godzin

Prowadząca: trenerzy PSPiA KLANZA Gdynia

Spotkanie o charakterze warsztatowo-informacyjno-świątecznym. Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w kursach naszego Stowarzyszenia jak i tych, którzy chcą dopiero zapoznać się z nami, poczuć atmosferę „klanzowych” spotkań i warsztatów.

cena: 10 zł ( ŚWIĄTECZNY POCZĘSTUNEK)

Miejsce warsztatów: Gdynia

_______________________________Styczeń 2019____________________________

Tytuł warsztatów:  TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ CZ. II

termin:  12 stycznia 2019

początek warsztatów godz. 9.00-16.30 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Małgorzata Miechowska trener PSPiA KLANZA Gdynia

W szczególności zapraszamy, tych, którzy do tej pory nie wiedzieli, co to są tańce integracyjne. Ten warsztat to już druga część niesamowitych hitów, które możecie wykorzystać w codziennej pracy: w przedszkolu, szkole, świetlicy, w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Propozycje te, mogą uatrakcyjnić nie tylko festyn, czy imprezę w waszej placówce, ale też spotkania towarzyskie. Twórcami zebranych tańców i zabaw jesteśmy ? MY ? członkowie Sekcji Tanecznej PSPiA KLANZA. Wspólna praca przyniosła nam mnóstwo radości, satysfakcji i wzruszeń. Przekonaliśmy się, że naprawdę, ?tańczyć każdy może i nie ma lepiej czy gorzej?, bo najważniejsza jest dobra zabawa i pełna integracja. Zebrane  tańce i zabawy zostały ?przetańczone? z grupami, z którymi pracujemy na co dzień, tzn. dziećmi przedszkolnymi, młodszo-szkolnymi, młodzieżą i dorosłymi. Skłoniło nas to, do tworzenia wersji łatwiejszych i trudniejszych. Wiemy też, jak tańce te zostają przyjmowane, ile dają radości, jaką pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie, możliwości tańczenia z wieloma osobami, powtórzeniom poszczególnych elementów, tańce integracyjne zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne. Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw, zapomnieć o animozjach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie. Adresatami warsztatu są: nauczyciele nauczania przedszkolnego, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, animatorzy kultury, pracownicy świetlic i placówek edukacji pozaszkolnej, instruktorzy i nauczyciele tańca. Listy nigdy nie zamykamy. Tańczyć może każdy. Program zawiera naukę m.in. następujących tańców:. Taniec powitalny, Wesoły Szkot, Triolett, Katia, Czas powrotu.

cena: 140 zł

miejsce: Gdynia

_______________________________Luty 2019______________________________

FERIE Z KLANZĄ 2019  W PRZYGOTOWANIU

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

_______________________________Marzec 2019____________________________

Tytuł warsztatów: KTO TAK PIĘKNIE GRA? TO DZIECI, PANI I JA!  cz.  II wiosna, lato

termin: 9 marca 2019

początek warsztatów godz. 9.00-16.30

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Katarzyna Makarewicz trener PSPiA KLANZA Łódź

W co się bawić z dwu i trzy i czterolatkami? Jak przygotować młodsze dzieci do występów i akademii? W jaki sposób muzykować, malować i tworzyć z maluchami? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorki programu. Pomysły zaczerpnięte w programie, to nowy materiał, który powstał w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie piętnastoletniej pracy z małymi dziećmi na zajęciach umuzykalniających w żłobkach i przedszkolach. W programie: ciekawe i łatwe tańce, układy ruchowe, przypomnienie znanych i nauka nowych piosenek dla dzieci; tworzenie bardzo prostych a efektywnych prac plastycznych i technicznych dla maluchów.

Program tej części skoncentrowany jest wokół tematyki jesienno-zimowej. Część (wiosna-lato) zaprezentujemy w kolejnym roku kalendarzowym. Części są niezależne.

cena: 150 zł

miejsce: Gdynia

_______________________________Kwiecień 2019_______________________

Tytuł warsztatów:  PLAN DALTOŃSKI- WARSZTATY GOŚCINNE  cz II (Zapisy już trwają) NOWOŚĆ!!!

termin: 6 kwietnia 2019

początek warsztatów godz. 9.00- 15 ( sobota)

przewidywany czas trwania warsztatów 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:

Anna Sowińska – konsultant edukacji daltońskiej Polskiego Stowarzyszenia Dalton, w latach 2008-2015 dyrektorka pierwszej w Polsce daltońskiej Szkoły Podstawowej, autor wielu publikacji nt nowoczesnej edukacji, nauczycielka pierwszych w Polsce w latach 90-tych  klas autorskich, autorka książki nt. planu daltońskiego w Polsce pt. „Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński”

Robert Sowiński – Członek Zarządu Fundacji Dalton International, redaktor portalu plan daltoński.pl, wydawca publikacji nt planu daltońskiego, autor ksiązki nt. planu daltońskiego w Polsce pt. „Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński”

Adresaci szkolenia: nauczyciele z placówek daltońskich,  o raz z innych, w których stosowane są zasady pedagogiki planu daltońskiego. W szkoleniu wykorzystujemy wiedzę, którą uczestnicy powinni już wcześniej stosować – niekoniecznie jednak musieli uczestniczyć w naszym szkoleniu podstawowym. Ważne jest aby znali zasady planu daltońskiego i mieli już własne doświadczenia z jego wprowadzania.

Poniżej ramowy program szkolenia:

  1. Filary edukacji daltońskiej w praktyce.
  2. Kompetencje ucznia i nauczyciela.
  3. Wyzwania pedagogiczne – strategie działania według planu daltońskiego.
  4. Motywacja wewnętrzna podstawą skutecznego działania.
  5. Cechy dobrej instrukcji.
  6. Zastosowanie instrukcji w praktyce, rozwijanie samodzielności.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu, czas trwania to 6 x 45 minut, przerwy dostosowujemy do rytmu pracy grupy.

cena: 160 zł

miejsce:
Gdyńska Szkoła Społeczna
Ul. Kapitańska 37
Gdynia Stocznia

________________________________________maj 2019_______________________

Tytuł warsztatów: PIK – PIĘKNIE I KOLOROWO

termin: 11 maja 2019

początek warsztatów godz. 9.00-16.30

przewidywany czas trwania warsztatów 10 godzin dydaktycznych

Prowadząca: Katarzyna Makarewicz trener PSPiA KLANZA Łódź

Na zajęcia zapraszamy osoby poszukujące ciekawych pomysłów konkursów, zabaw, scenariuszy oraz nowych tańców na małe i duże imprezy w przedszkolu i szkole.

Program zakłada naukę łatwych układów tanecznych do współczesnych przebojów, jak i tych sprzed lat. Uczestnicy poznają zasady gier i konkursów dla dzieci, jak również wesołe zabawy integrujące grupę. Kolorytu nadadzą łatwe i barwne rekwizyty, ciekawe elementy dekoracji. Zajęcia można wykorzystać zarówno w sali lekcyjnej, dużych pomieszczeniach jak i na powietrzu.

cena: 150 zł

miejsce: Gdynia


__________________________________________________________

 

Na wszystkie warsztaty i spotkania prosimy o zabieranie ze sobą zmiennego obuwia.

* niższą opłatę płacą członkowie Stowarzyszenia (mający uregulowane składki członkowskie) oraz studenci dzienni (po okazaniu legitymacji)

Cennik warsztatów i spotkań

(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy do 30 osób)

Zajęcia 5 godz. dydakt. 800-950 zł*


Zajęcia 10 godz. dydakt. 1800-2300 zł*


Zajęcia 15 godz. dydakt. 2300-2800 zł*


Zajęcia 20 godz. dydakt. 2800-3300 zł*

Cena uzależniona jest od kosztów materiałów  papierniczych oraz  noclegu trenera.

Do krótkich form warsztatowych (do 5 godz. dydakt.) prowadzonych poza Gdynią, doliczamy koszty dojazdu trenera.

Współorganizujemy również imprezy plenerowe o charakterze integracyjnym dla dzieci i dorosłych (festyny, urodziny, spotkania integracyjne ). Cena tych imprez uzależniona jest od czasu ich trwania, liczby uczestników, zakresu działań oraz odległości od Gdyni.

zamówienia i zapisy  na warsztaty
biuro@klanza.pl

Biuro i zapisy na warsztaty502 348 008

Prezes Oddziału Małgorzata Miechowska : 503 514 474

Centrum Szkoleniowe KLANZA

Centrum Szkoleniowe KLANZA  jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DN. 2.14123/rej/18/00.

W ofercie Klanzy jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 80 wysokokwylifikowanych trenerów i animatorów. Szkolimy głównie nauczycieli, ale także animatorów kultury, pedagogów, pracowników społecznych, katechetów. Wyróżnia nas specyfika i styl pracy oraz znak firmowy Klanzy.