Przyjedziemy do Was

W naszym Stowarzyszeniu możecie Państwo zamówić warsztaty i szkolenia dla zorganizowanej grupy (np. jednego lub kilku przedszkoli, szkół, domu kultury itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki – w Gdyni lub na terenie województwa pomorskiego (dokładniejsze opisy zajęć znajdują się na naszej stronie www.klanza.pl)

Cennik warsztatów:

(cena przeprowadzenia zajęć dla całej grupy ok. 25 -30 osób )

Zajęcia 4 godz. dydaktyczne 850 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 5 godz. dydaktycznych 1000 zł
(plus koszt transportu i materiałów plastycznych)

Zajęcia 10 godz. dydaktycznych 1900 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i ewentualnego noclegu trenera)

Zajęcia 15 godz. dydaktycznych 2400 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 18 godz. dydaktycznych 2600 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Zajęcia 20 godz. dydaktycznych 2800 zł
(plus koszt materiałów plastycznych i noclegu trenera)

Koszty ewentualnego noclegu trenera będą omawiane i ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem i będą uzależnione od możliwości przyjazdu trenera na zajęcia i jego powrotu do domu.Prosimy o przestrzeganie zasady nie przekraczania 30 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

WARUNKI ZAMAWIANIA WARSZTATÓW

Na warsztaty zaprezentowane w ofercie programowej można się zgłaszać indywidualnie, jak również istnieje możliwość zamawiania ich dla grup zorganizowanych w Państwa placówce. Oto kilka informacji praktycznych na ten temat:

Forma zamówienia: wystarczy zadzwonić do właściwej struktury i uzgodnić szczegóły z osobą dyżurującą.

Koszt: w roku szkolnym 2019/2020  niektóre warsztaty wyjazdowe można zamawiać w różnych wariantach godzinowych: 10, 15 lub 20 godzin dydaktycznych, zatem koszt będzie również zróżnicowany.

Do krótkich form warsztatowych (do 5  godz. dydakt.) prowadzonych poza Gdynią, doliczamy koszty dojazdu trenera.Organizacja: po telefonicznym lub pisemnym zamówieniu warsztatu wysyłamy do organizatora umowę, której istotne punkty brzmią następująco:

  • W podaną cenę warsztatu są wliczone: honorarium osoby prowadzącej, koszty jej podróży, nocleg trenera, koszt materiałów dydaktycznych, jakie otrzymują uczestnicy, zaświadczenia dla uczestników o ukończeniu szkolenia, koszty manipulacyjne Stowarzyszenia.
  • Organizator zapewnia (organizacyjnie i finansowo): salę do planowanych zajęć, nagłośnienie sali (w razie konieczności), materiały zawarte w aneksie do umowy(chyba że po uprzednim uzgodnieniu w/w zapewnienia zostaną wliczone w cenę warsztatu).
  • Stowarzyszenie wystawia rachunek dla organizatora lub na jego prośbę rachunki dla uczestników warsztatu według listy obecności.
  • Standardowo warsztaty 20-godzinne trwają od piątku po południu do południa w niedzielę (szczegółowo godziny do ustalenia między organizatorem i animatorem prowadzącym). Warsztaty 15-godzinne trwają 2 dni, 10-godzinne , 1 dzień.
  • Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 30 osób na szkoleniu  większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na jego efektywność, komfort pracy grupy i trenera.
  • Istnieje możliwość ustalenia zakresu godzinowego warsztatu.

Zamówienia można składać drogą e-mail:  biuro@klanza.pl

telefonicznie: koordynator biura Tomasz Bartoszak   502 348 008

Prezes Oddziału Małgorzata Miechowska : 503 514 474