Przyjedziemy do Was

W naszym Stowarzyszeniu możecie Państwo zamówić warsztaty i szkolenia dla zorganizowanej grupy (np. jednego lub kilku przedszkoli, szkół, domu kultury itp.). Zajęcia mogą odbywać się na terenie Państwa placówki – w Gdyni lub na terenie województwa pomorskiego (dokładniejsze opisy zajęć znajdują się na naszej stronie www.klanza.pl)

Cennik warsztatów i spotkań  dla grupy do 25 osób, w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Zajęcia 5 godz. dydakt. 800-950- zł
Zajęcia 10 godz. dydakt. 1800-2300 zł
Zajęcia 15 godz. dydakt. 2300-2800 zł
Zajęcia 20 godz. dydakt. 2800-3200 zł

 

WARUNKI ZAMAWIANIA WARSZTATÓW

Na warsztaty zaprezentowane w ofercie programowej można się zgłaszać indywidualnie, jak również istnieje możliwość zamawiania ich dla grup zorganizowanych w Państwa placówce. Oto kilka informacji praktycznych na ten temat:

Forma zamówienia: wystarczy zadzwonić do właściwej struktury i uzgodnić szczegóły z osobą dyżurującą.

Koszt: w roku szkolnym 2016/2017  niektóre warsztaty wyjazdowe można zamawiać w różnych wariantach godzinowych: 10, 15 lub 20 godzin dydaktycznych, zatem koszt będzie również zróżnicowany.

Do krótkich form warsztatowych (do 5  godz. dydakt.) prowadzonych poza Gdynią, doliczamy koszty dojazdu trenera.Organizacja: po telefonicznym lub pisemnym zamówieniu warsztatu wysyłamy do organizatora umowę, której istotne punkty brzmią następująco:

  • W podaną cenę warsztatu są wliczone: honorarium osoby prowadzącej, koszty jej podróży, nocleg trenera, koszt materiałów dydaktycznych, jakie otrzymują uczestnicy, zaświadczenia dla uczestników o ukończeniu szkolenia, koszty manipulacyjne Stowarzyszenia.
  • Organizator zapewnia (organizacyjnie i finansowo): salę do planowanych zajęć, nagłośnienie sali (w razie konieczności), materiały zawarte w aneksie do umowy(chyba że po uprzednim uzgodnieniu w/w zapewnienia zostaną wliczone w cenę warsztatu).
  • Stowarzyszenie wystawia rachunek dla organizatora lub na jego prośbę rachunki dla uczestników warsztatu według listy obecności.
  • Standardowo warsztaty 20-godzinne trwają od piątku po południu do południa w niedzielę (szczegółowo godziny do ustalenia między organizatorem i animatorem prowadzącym). Warsztaty 15-godzinne trwają 2 dni, 10-godzinne ? 1 dzień.
  • Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 30 osób na szkoleniu  większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na jego efektywność, komfort pracy grupy i trenera.
  • Istnieje możliwość ustalenia zakresu godzinowego warsztatu.

Zamówienia można składać drogą e-mail:  biuro@klanza.pl

telefonicznie: koordynator biura Tomasz Bartoszak

502 348 008 w godz. 9.00-16.00

Prezes Oddziału Małgorzata Miechowska : 503 514 474